פרטי ההורה:


מטרת הפנייה לקליניקה
פרטי הילד:
בן/בת


באיזו מסגרת הילד?
היו דלקות אוזניים חוזרות?


האם עכשיו השמיעה תקינה?אובחן במכון התפתחות הילד של קופ"ח?


היה בעבר בטיפול קלינאית תקשורת?